Philadria d.o.o. - katalog 26

163

1946

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,493/493 I,
Partizani s pretiskom nove vrednosti. Vrednota 8/9 Din., vodoravni par iz spodnjega desnega vogala. Leva znamka ima pretisk (močno zamaknjen), desna znamka pa je brez pretiska. Znamki sta nežigosani, brez prilepke. Znamka s pretiskom je poškodovana, ima mesto z nekoliko stanjšanim papirjem, znamka brez pretiska pa je zelo dobre kvalitete. Na osnovi videnih slik enakih parov sklepam, da je bila tako pretiskana samo ena pola. Zelo redko

250.00 R