Philadria d.o.o. - katalog 26

129

1991/2015

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,,
Slovenija. Na videz precej kompletna zbirka nežigosanih znamk v albumu, s češkimi ponatisi. Manjka nekaj osebnih znamk (vendar 80 osebnih znamk iz 2009 je v zbirki)

250.00 R