Philadria d.o.o. - katalog 26

121

1991/2001

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,,
Slovenija. Precej kompletna zbirka nežigosanih četvercev (deloma trojci ali pari) v debelem albumu. Zelo visoka nabavna vrednost.  Priporočamo ogled.

70.00 R