Philadria d.o.o. - katalog 26

100

1948/54

SLOVENIJA

Slovensko primorje, Trst B, Istra

**/*,,
Trst B. V osnovnih številkah kompletna nežigosana zbirka (Esperanto 300 Din. 2 x, enaka barva) na Marini albumskih listih. Znamke so nekoliko mešane kvalitete. Nezobčan blok "Železnica" ima minimalno nepravilnost v lepilu na robu. Doplačilna portovna znamka RK, "Zastavice", ima tipično napako "Zlomljen T zgoraj" (pozicija 66 v poli 100 znamk). Znamka ima sledove sprijetja na lepilu. Nekatere  znamke/serije so s prilepko. Priporočamo ogled

300.00 R