Philadria d.o.o. - katalog 26

1

1919

SLOVENIJA

Dobrovnik

*,,
Dobrovnik. Uradno nepretiskana "varčevalna" znamka, 10 fil., pretiskana z originalnim orodjem (od nepoblaščene osebe?), nežigosana, s prilepko, nekoliko zapognjen desni spodnji vogal. Redka znamka, znanih nekaj kosov

200.00 R