Philadria d.o.o. - katalog 25

361

1920

SHS Bosna

Poštna zgodovina

,45, P. 15 (2),
Paketna spremnica (stari obrazec, 1907), večkrat prepognjena (izven znamk), frankirana 4,10 Din. (mešana frankatura rednih in portovnih verigarjev), poslano iz Sente (5. XI. 20) v Bos. Gradiško (dva tipa dohodnega žiga, 10 in 12. 11. 20)

40.00 R