Philadria d.o.o. - katalog 25 dražba - april 2021

33

1941

SLOVENIJA

"Aprilska vojna"

,,
Čekovna nakaznica, frankirana 1,50 Din., žigosano v Vrhniki (15.IV.41)

30.00 R