Philadria d.o.o. - katalog 25

238

1865

Bosna, Turška pošta, predhodnice

,Av. 32/3,
Predhodnica. Kompletno pismo, poslano iz Tešnja, frankirano 15 kr. in žigosano "BROOD / SLAVONIEN / 28. JUN", preko Siska (30/6) v Trst (30/6)

180.00 R