Philadria d.o.o. - katalog 25

197

1934

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

**,290 (2),
Kralj Aleksander, žalni okvir, vrednota 1,75 Din., par iz levega zgornjega vogala, na levem robu zobčanje 9 (namesto 12 1/2). Znamki sta nežigosani, brez prilepke (prilepka je na zgornjem robu). Redko

40.00 R