Philadria d.o.o. - katalog 25

135

1951

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,645 (2),
Letalska pošta, vrednota 2 Din., par iz spodnjega levega vogala, , papir je bil zapognjen med zobčanjem, zato je vogalna znamka levo ostala nezobčana. Nežigosane, brez prilepke, dobra kvaliteta, signirane Veličković

22.00 R