Philadria d.o.o. - katalog 25

117

1947

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

**,524/6 (100),
Balkaniada, Ljubljana. Kompletna serija v prodajnih polah (100 znamk), prepognjene po zobčanju. Kvaliteta znamk in pol je generalno zelo dobra. Nekaj posameznih znamk v poli vrednote 4 Din imajo sledove sprijetja, dve znamki vrednote 2,50 Din rjavi piki. Kot pole redko

240.00 R