Philadria d.o.o. - katalog 24 dražba - november 2020

41

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,11,
Čekovna nakaznica, v pomanjkanju portovnih znamk frankirana z rednim verigarjem 10 vin., preko katerega je s svinčnikom izpisano "Porto", žigosano Jesenice na Gorenjskem (6.I.20), zraven odtis pomožne pošte "*DOBRAVA(    /JESENICE)*"

40.00 R