Philadria d.o.o. - katalog 24

25

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,16 (2),
ńĆekovna nakaznica, v pomanjkanju znamk frankirana 80 vin. z rednimi verigarji, preko katerih je z roko izpisano "Portovno", Velikovec (29.VI.20)

30.00 R