Philadria d.o.o. - katalog 24

174

1865

Bosna, Turška pošta, predhodnice

,Av. 32, 33,
Predhodnica. Kompletno pismo, poslano iz Tešnja, frankirano 15 kr. in žigosano "BROOD / SLAVONIEN / 28. JUN", preko Siska (30/6) v Trst (30/6)

220.00 R