Philadria d.o.o. - katalog 24

141

1923

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,Č. P 19, 24,
Razglednica, frankirana 1,50 Din. s koleki, poslana iz Beograda (3.X.23) v Prago (Žižkov). Ob dohodu zaračuna porto 300 hel (6.X.23)

30.00 R