Philadria d.o.o. - katalog 24

122

1904/25

SLOVENIJA

Slovenija, dohodna pošta, razno

,,
Štirje poštni dokumenti z lepimi odtisi pomožnih pošt iz različnih obdobij (Ponova vas, Bočna, Sv. Janž na Vinski gori, Stranice)

44.00 R