Philadria d.o.o. - katalog 23 dražba - junij 2020

62

1941

SLOVENIJA

Ljubljanska pokrajina, italijanska okupacija

,1 (2),
Tiskovina (Vilko Franc), frankirana 0,50 Din, poslana iz Nemške Loke (3.VI.41) v Ljubljano. Ker znamki nista žigosani sta naknadno razvrednoteni ob dohodu "L.1", redko

40.00 R