Philadria d.o.o. - katalog 23 dražba - junij 2020

41

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,16,
Plačilna nakaznica, v pomanjkanju portovnih znamk frankirana 40 vin. z rednim verigarjem, preko katerega je odtisnjen ročni pretisk "Porto". Žigosano SV. JURIJ ob JUŽNI ŽELEZNICI (2.VI.20), zraven odtis pomožne pošte "* SV. RUPERT nad LAŠKIM*"

40.00 R