Philadria d.o.o. - katalog 23 dražba - junij 2020

206

1931

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

○,P 67 I,
Portovna znamka 5 Din., provizorično zobčana 9 na desni strani, žigosana (28.XI.35)

24.00 R