Philadria d.o.o. - katalog 23 dražba - junij 2020

204

1930

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

**,P 56 II (5),
Porto, vrednota 1 Din v navpičnem traku 5 znamk. Zgornja in spodnja znamka sta normalno zobčani, tri znamke vmes pa so med seboj vodoravno nezobčane, redko

50.00 R