Philadria d.o.o. - katalog 22 dražba - oktober 2019

52

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,13 (2),
Plačilna nakaznica, v pomanjkanju portovnih znamk frankirana 40 vin. z rednimi verigarji, žigosano "Sv. Pavel pri Preboldu, 19.V.20"

20.00 R