Philadria d.o.o. - katalog 22 dražba - oktober 2019

160

1921

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,148, 150(3), 155,
Dostavnica za nakaznice, frankirana 2,90 Din.,  frankirana z rednimi znamkami Kraljevine Jugoslavije, z ročnim pretiskom "PORTO", Bled (1.VIII.21)

24.00 R