Philadria d.o.o. - katalog 21. dražba - april 2019

52

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,P. 10,
Čekovna nakaznica, frankirana 10 vin., Šent. Jernej (23.II.20), zraven odtis pomožne pošte "*GORENJE VRHPOLJE (ŠT. JERNEJ)*"

20.00 R