Philadria d.o.o. - katalog 21. dražba - april 2019

247

1941

Nezavisna država Hrvaška

,1, 1, Ju. 396,
Razglednica, frankirana 2 Din. (mešana frankatura z jugoslovansko znamko brez pretiska), poslana iz Zagreba (24.VII.41) v Celje. Vrednota 0,50 Din. Ima tipično napako v pretisku, "Manjkajoč A v DRŽAVA"

30.00 R