Philadria d.o.o. - katalog 20. dražba - oktober 2018

71

1941

SLOVENIJA

Štajerska, nemška okupacija

,,
Nemška dopisnica 6 pfg., žigosano s provizoričnim, gumijastim žigom, Kreuzdorf (Križevci), poslano 24.VI.1941 v Maribor

60.00 R