Philadria d.o.o. - katalog 20. dražba - oktober 2018

155

1901

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Avstrija

,69,
Razglednica (nekoliko umazana), frankirana 5 hel., poslana iz pomožne pošte "*DOLSKO*", železniški žig "F. P. A.  No.6 , Wien - Triest, 27/2, 01" v Ljubljano (28/2)

20.00 R