Philadria d.o.o. - katalog 19. dražba - april 2018

24

1921

SLOVENIJA

Verigarji

,41, P 15 (2), 17 (2), Ju. 41, P 15 (2), 17 (2), Ju 148, 150, 154,
14.4.1921 , paketna spremnica, frankirana 1,90 Din (mešana frankatura z Jugoslavijo), poslana iz Ljubljane v Poljčane (dva različna žiga !). Z roko dopisano "Nujno !", dodaten izračun poštnine znese 9,60 K., mankajoči 2 K. (0,50 Din) zaračunano 15.IV. (Poljčane), s portovnimi znamkami verigarjev (pomožna izdaja), pozna uporaba verigarjev

40.00