Philadria d.o.o. - katalog 19. dražba - april 2018

116

1992

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,8/17,
Grbi brez datuma, kompletna zbirka vseh robnih številk vseh vrednot v četvercih, nežigosano

70.00 R