Philadria d.o.o. - katalog 18. dražba - oktober 2017

21

1921

SLOVENIJA

Verigarji

,P 29 (14), Yu. 149, 154/5, 158,
Paketna spremnica (navpično prepognjena), frankirana 13,20 Din., poslana iz Sarajeva (23.V.21) v Lukavac. Ob dohodu zaračunan porto 7 Din., s 14 znamkami vrednote 50 par pomožne portovne izdaje, žagasto zobčanje (10.VI.21). Neobičajna, večkratna frankatura

30.00 R