Philadria d.o.o. - katalog 18. dražba - oktober 2017

132

1921/22

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,,
Tri čekovne nakaznice s provizorično uporabo rednih znamk kot portovne, Rogatec, Jurklošter in Črnomelj

40.00 R