Philadria d.o.o. - katalog 17. dražba - april 2017

168

1921

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

,44, Ju. 148, 150,
Paketna spremnica, star avstrijski dvojezični obrazec !, frankirana 2,40 Din, mešana frankatura z dinarskim verigarjem, poslano Sarajevo (11.IV.21) v pošto Domanoviči (14.IV.), redek obrazec, rahlo zatrgan na desni

50.00 R