Philadria d.o.o. - katalog 17. dražba - april 2017

155

1948

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Jugoslavija

,471/2,
Razglednica, frankirana 1,50 Din., poslana iz Djakova (5.IV.48) v Guštanj, tam zaračunan porto 1 Din., uporabljena redna znamka 1 Din. kot portovni provizorij

20.00 R