Philadria d.o.o. - katalog 15. dražba - april 2016

422

1952

Zbirka "Sava"

●,66, 66a,
Trst B, Rdeči križ 1952, portovna znamka, par žigosan 1. dan, spodnja znamka z napako "podvojena vrednost", Sass. 350,00 € (kot nežigosana znamka)

50.00 R