Philadria d.o.o. - katalog 14. dražba - oktober 2015

77

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

,21 (7),
Kuverta, frankirana 42 pfg., poslana priporočeno iz Mojstrane (27.JUN.45), žigosano s provizoričnim gumijastim žigom, v Ljubljano (brez dohodnega žiga)

150.00 R