Philadria d.o.o. - katalog 14. dražba - oktober 2015

50

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,16,
Plačilna nakaznica, frankirana 40 vin., z rednim verigarjem, preko katerega je z roko izpisano "Porto", žigosano "Slovenska Bistrica, a , 5. VI. 20" in žig pomožne pošte "Sv. Martin na Pohorji"

40.00 R