Philadria d.o.o. - katalog 11. dražba - april 2014

95

1944

SLOVENIJA

Ljubljanska pokrajina, nemška okupacija

,1, 5, 8 (2), It. 303,
Italijanska dopisnica 75 cent., dofrankirana 1,50 Lire (mešana frankatura z nepretiskano italijansko znamko), poslano priporočeno "Ljubljana 1, (15), 4.4.44" v Beograd. Poštni promet s Srbijo iz Ljubljanske pokrajine ni bil vzpostavljen, zato vrnjeno pošiljatelju "Zurück/Retour, Unzulassig/Non admis", redko

150.00 R