Philadria d.o.o. - katalog 11. dražba - april 2014

58

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,13 (2),
Verigarji, čekovna nakaznica, Marenberk (22.V.20), frankirana z dvema znamkama 20 vin., preko katerih je udarjena ročna štampiljka "PORTO", žigosano Mislinja (24.V.20), AT Novaković

40.00 R