Philadria d.o.o. - katalog 11. dražba - april 2014

535

1909

Razglednice, Slovenija

O/C,,
Ustanovni shod Vseslovenske Ljudske Stranke, s podpisi politikov: Ivan Šušteršič (načelnik), J. Pogačnik, V. Pegan, A. Korošec, J.E.Krek, J. Brejc, E. Jarc, E.Lampe, poslana, levo zgoraj rahlo zatrgana, zanimiv zgodovinski dokument

42.00 R