Philadria d.o.o. - katalog 11. dražba - april 2014

44

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,16,
Provizorična časopisna pasica (del), frankirana z rednim verigarjem 40 vin, poslano iz Zagreba 1920 (detum ni čitljiv) v Belgijo, rahlo zapognjena

50.00 R