Philadria d.o.o. - katalog 30

65

1921

SLOVENIJA

Verigarji

Δ,16 J,
Verigarji. Velik odrezek časopisa "Srijem" (glasilo "Hrvatske zajednice", izhajalo v Vukovarju), z naslovom prejemnika, frankiran z diagonalno prepolovljeno časopisno znamko 4 pare (pretisk na 2 vin.), žigosano Vukovar (22. JAN 21). Opisano v priročniku HFS, časopisa z dne 15. in 22. januarja sta bila frankirana s prepolovljenimi znamkami. Zelo redko !

400.00 R