Philadria d.o.o. - katalog 30

381

1945

Slovensko ozemlje znotraj drugih držav

Kraljevina Jugoslavija

**/*,445/50 (4),
London. "Znameniti možje", kompletna serija s pretiskom 1945 in letalom v zlati barvi v četvercih iz zgornjega desnega vogala. Znamke so pretežno nežigosane, brez prilepke, dobre kvalitete. Ena znamka vrednote 3 Din. ima sled sprijetja na lepilu. Kot četverec redko !

150.00 R