Philadria d.o.o. - katalog 30

239

1991/2017

SLOVENIJA

Republika Slovenija

**,,
Slovenija. V osnovnih številkah kompletna zbirka nežigosanih znamk na Lindner listih v treh albumih. Tudi Češki ponatisi. Visoka nabavna vrednost

250.00 R