Philadria d.o.o. - katalog 30

151

1945

SLOVENIJA

Pomožne izdaje 1945

**,5, 13,
Slovenija, Ljubljana, pomožna izdaja 1945. Vrednota 50 cent., v paru, desna znamka s tipično napako na osnovni znamki "Senca zvonika" in vrednota 5 Lir s tipično napako na osnovni znamki "Telegrafske žice". Znamke so nežigosane, brez prilepke v zelo dobri kvaliteti

20.00 R