Philadria d.o.o. - katalog 30

104

1920

SLOVENIJA

Verigarji

,24,
Čekovna nakaznica, v pomanjkanju portovnih znamk frankirana z rednim verigarjem 10 vin., preko katerega je z roko izpisano "porto", žigosano v Mislinji (14.IV.20)

30.00 R